FAKTI


Ta prispevek spada pod
bovec, naravna dediščina, naravne lepote, zapisi / footprints.

Zavestno ali nezavestno, zavedno ali za vedno, slučajno, naključno?! Dogodki imajo primerno terminsko sosledje, zato so zanimivo branje:

___________________

Oktobra 1997 je Občina Bovec gostila dogodek, kjer je bilo ustanovljeno Omrežje občin “Povezanost v Alpah” za učinkovitejše uresničevanje Alpske konvencije na lokalni ravni.

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki s protokoli države podpisnice obvezuje k izpolnjevanju glavnih ciljev. To so “trajnostni razvoj alpskega območja in varovanje interesov njegovih prebivalcev, kar vključuje upoštevanje okoljskih, socialnih in ekonomskih dimenzij ter spodbujanje kakovosti življenja v Alpah v najširšem smislu.” (1)

7. novembra 1991 je podpisan okvirni dokument Konvencija o varstvu Alp(2).  Slovenija Konvencijo o varstvu Alp podpiše 29. marca 1993 (3), ratificira jo na svetovni dan voda, 22. marca 1995 (4), osem izvedbenih protokolov Alpske konvencije pa 28. novembra 2003 (5).

(1) http://www.alpconv.org/documents/Permanent_Secretariat/web/RSAIII/RSA3_sl.pdf

(2) http://www.alpconv.org/NR/rdonlyres/A5293893-1925-4D31-9245-65F299AA79A2/0/AS2_sl.pdf

(3) http://www.cipra.org/sl/alpskakonvencija

(4) http://www.alpconv.org/documents/Permanent_Secretariat/web/AS1/AS1_Auflage2_SLO.pdf

(5) http://www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/1037

___________________

12. marec 2009 – 9. marec 2011

Predsedovanje Slovenije Alpski konvenciji

http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//7921/

___________________

Izjava o povezanosti v Alpah

Danijel Krivec, župan občine Bovec/SI

“Zgornje Posočje je območje na periferiji Slovenije, a z izredno lepo in ohranjeno naravo in danostmi za turizem. Trajnostni razvoj  je za nas način, kako izboljševati kakovost življenja in samo poseljenost območja. Za dosego naših ciljev je pomembno sodelovanje na več ravneh, še posebno s podobnimi območji znotraj alpskega prostora.”

http://www.alpenallianz.org/sl/o-povezanost-v-alpah/danijel-krivec-z2c7upan-obc2c7ine-bovec-si

___________________

29. marec 2011

Odgovor na najavo ustnega poslanskega vprašanja poslanca Danijela Krivca v zvezi s sprejemanjem zakonov o varovanju vodotokov, ki ga je naslovil na ministra za okolje in prostor, dr. Roka Žarnića

V obdobju po vstopu Slovenije v evropske integracije je bilo sprejetih veliko zakonov, ki urejajo varovanje narave, še posebej vodotokov. Zaradi vseh teh sprememb na področju zakonskih ureditev ministra sprašujem, ali Zakon o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki iz leta 1976 še velja?

Odgovor:
Da, Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki iz leta 1976 kljub svoji relativni starosti še vedno velja. Zakon namreč ni bil izrecno razveljavljen z nobenim kasnejšim zakonom. Okvirno sicer sodi v sistem zakonodaje s področja voda, vendar ga tudi Zakon o vodah ni razveljavil.

V tem primeru je zato potrebno uporabiti določbo prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije se v Republiki Sloveniji namreč smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Tudi Ustavno sodišče je Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki v zadevi razveljavitve dela Odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči uporabilo in na njega oprlo svojo odločitev – odločba U-I-332/96.

http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//7986/

___________________

24.6.2011

Predlog Energetskega zakona (EZ-1) podan v javno obravnavo s strani Ministrstva za gospodarstvo.

___________________

14.07.2011

Bovški župan: Zakon je preživet

Za gradnjo učjarske elektrarne v občini Bovec na meji z Italijo so bile kljub prepovedim že javne razgrnitve projekta. Tamkajšnji župan in posoški parlamentarni poslanec Danijel Krivec je dejal, da je pobuda za posege v prostor nekoliko nerodna, priznava pa, da je treba poseči v sedanjo zakonodajo. »Vsebinsko je zakon o Soči preživet. Ovira druge zasnove ali razmišljanja, saj je vsaka pobuda v tem prostoru preprosto zavrnjena z argumentacijo, da velja zakon o Soči iz leta 1976,« je poudaril župan. S sprejetjem nove zakonodaje se običajno poseže tudi v zakone, ki so prej reševali takšne stvari. Po Krivčevih besedah pa je zakon o Soči ostal veljaven in je zdaj lahko tudi ovira za pozitivne stvari in priložnostni izgovor, da se nič ne dovoli. »Da se niti ne sme razmišljati o novih stvareh, pa je v sodobnem času nesprejemljivo. Vsako umeščanje energetskega in drugega objekta zahteva dodatne presoje.«
Po Krivčevem mnenju zakonske spremembe niso sporne, saj da le dovoljujejo postopke, ki so dovoljeni na Idrijci. »Problem je bila doslej Soča, ki je blokirana od Tolmina proti izviru. HE Učja je lahko realna možnost, a če ostane tako, kot je, ne smemo niti razmišljati o tem. Ali je elektrarna primerna za umestitev v prostor, odgovorijo študije in strokovne podlage ter lokalno prebivalstvo. Ne moremo pa vseh pobud blokirati na prvo žogo.«

http://www.delo.si/gospodarstvo/makromonitor/smaragdno-zelena-luc-za-nove-elektrarne-na-soci.html

___________________

november 2011

20. obletnica Alpske konvencije

___________________

Z ne preveč kombinatorike lahko ugotovimo ‘kam pes taco moli’. Če pa je potrebno, povprašajte za inštrukcije, odprite luči, prevetrite prostore, zajemite sapo, spijte bezgov sok, malce počijte in – peljite psa na sprehod, predvsem pa ne pozabite bistva !

___________________

Alpska konvencija: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/

Alpska konvencija v Sloveniji in njeno izvajanje na lokalni ravni: http://www.alpconv.org/documents/Permanent_Secretariat/web/library/Comuni%202010_SL.pdf

Konvencija o varstvu Alp: http://www.alpconv.org/theconvention/index_sl

Skrbimo za vode: http://www.skrbimozavode.si

Soča, voda mojega življenja: http://www.skrbimozavode.si/SOCA-1.pdf

Komentirajte prispevek

Vaš poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *

*

Lahko uporabite naslednje HTML značke in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>